HALKASIZ KAMIŞ ÜST TAPALARI

1 Paket (10 Adet) - 3 mt
1 Paket (10 Adet) - 4 mt
1 Paket (10 Adet) - 5 mt
1 Paket (10 Adet) - 6 mt
1 Paket (10 Adet) - 7 mt
1 Paket (10 Adet) - 8 mt
HALKASIZ KAMIŞ ALT TAPALARI

1 Paket (10 Adet) - 3 mt
1 Paket (10 Adet) - 4 mt
1 Paket (10 Adet) - 5 mt
1 Paket (10 Adet) - 6 mt
1 Paket (10 Adet) - 7 mt
1 Paket (10 Adet) - 8 mt
TELESKOBİK KAMIŞ ALT TAPALARI

1 Paket (10 Adet) - 1.80 mt
1 Paket (10 Adet) - 2.10 mt
1 Paket (10 Adet) - 2.40 mt
1 Paket (10 Adet) - 2.70 mt
1 Paket (10 Adet) - 3.00 mt
1 Paket (10 Adet) - 3.60 mt
1 Paket (10 Adet) - 3.90 mt
1 Paket (10 Adet) - 4.20 mt
KAMIŞ TAPASI

1 Paket (10 Adet) - 18 mm
1 Paket (10 Adet) - 19 mm
1 Paket (10 Adet) - 20 mm
1 Paket (10 Adet) - 21 mm
1 Paket (10 Adet) - 22 mm
1 Paket (10 Adet) - 23 mm
1 Paket (10 Adet) - 24 mm
1 Paket (10 Adet) - 25 mm
1 Paket (10 Adet) - 26 mm
1 Paket (10 Adet) - 27 mm
1 Paket (10 Adet) - 28 mm
1 Paket (10 Adet) - 29 mm
1 den 4 e 4 (1 sayfa) ürün gösteriliyor